„Vladas Jakubėnas. Chorinė muzika“ (2011)
Įrašų kompanija: choras „Jauna muzika"
Išleista: 2011
Formatas: CD
Trukmė: 54'49
Kaina: 25 Lt
Galima įsigyti: choro administracijoje, MILC,
knygynuose „Vaga"
 
JM-CD-002

 

Vladas Jakubėnas. Chorinė muzika
Lietuvių choro muzikos rinktinė
 1. Vai eičiau aš, eičiau [3'25]
 2. Tremtinių ir išvežtųjų giesmė [4'22]
 3. Motinos kalba [5'12]
 4. Vakaro maldoj [5'12]
 5. Daug turėta mylimųjų [3'21]
 6. Nurimk sesut [1'18]
 7. Jėzau, Tu mano gyvybe [3'45]
 8. O, kad aš Jį regėčiau [2'47]
 9. Štai aš čia, Garbės Karaliau [4'36]
 10. Tyloj Tu švenčiamasis [2'14]
 11. Už jūrių marelių, už Nemuno [1'39]
 12. Vai leidžia duoda [1'50]
 13. Po daržužį vaikščiojau [3'16]
 14. Ei auga, auga [2'19]
 15. Augino močiutė [3'19]
 16. Aukšti kalnai, lygios lankos [1'52]
 17. Svyruoj, linguoj paukštelis [1'56]
 18. Už jūrių marių [2'26]
Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“, meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas
Vladas Jakubėnas lietuvių muzikos kultūroje regimas kaip daugiašakės kūrybinės ir visuomeninės veiklos, reto pareigingumo ir tolerancijos asmenybė. Jis – solidus nuosaikios moderniosios krypties kompozitorius ir iškiliausias savo laikmečio muzikos publicistas. Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“ ir jo meno vadovo bei dirigento Vaclovo Augustino iniciatyva meistriškai interpretuojami Vlado Jakubėno choriniai kūriniai šioje plokštelėje suteikia galimybę plačiau ir išsamiau išgirsti šio kūrėjo chorinės muzikos kūrinius. Tai trečioji choro inicijuotos Lietuvių choro muzikos rinktinės serijos kompaktinė plokštelė.