XVII CHORO MUZIKOS DIRIGAVIMO IR INTERPRETAVIMO KURSAI

2017 m. balandžio 8-14 d.

 

PARAIŠKOS FORMA KLAUSYTOJAMS (iki balandžio 5 d.)

 

Kursų vadovai: Prof. Bernie Sherlock (Airijos Respublika), Vaclovas Augustinas

Kursų choras: Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“

Tema: Šiuolaikinės airių ir pasaulio chorinės muzikos interpretacija

Kursų kalba: anglų/lietuvių (esminių minčių vertimas į lietuvių k.)

Programa

Atvykimo diena

Balandžio  8 d. (šeštadienis) iki 10:45 val.

Tvarkaraštis

Balandžio 8 d. (šeštadienis)     

10:45 registracija (aktyviems dalyviams) LNKC

11:00-11:50          individuali konsultacija su Vaclovu Augustinu (aktyviems dalyviams)

                   Registracija visiems dalyviams

 

12:00-15:00 val. (3 val.) užsiėmimai/Vaclovas Augustinas/choras „Jauna Muzika“

 

Balandžio 9 d. (sekmadienis)                  

10:30 – 10:55       registracija (visiems dalyviams)

11:00-13:30 užsiėmimai/Vaclovas Augustinas/choras „Jauna Muzika“   (2,5 val.)

14:00 – 16:00       užsiėmimai/Vaclovas Augustinas/choras „Jauna Muzika“   (2 val)

 

Balandžio 10,11,12,13 (pirm., antr., treč., ketv.,)

16:00-18:00          individualios konsultacijos su Bernie Sherlock

18:30 – 21:30       užsiėmimai/Bernie Sherlock/Vaclovas Augustinas/choras „Jauna Muzika“ (3val.)

 * Nacionalinis liaudies kultūros centras, Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius

 

Balandžio 14 d. (penktadienis)

 17:00-18:15 Generalinė repeticija/aktyvūs dalyviai/Bernie Sherlock/Vaclovas Augustinas/choras „Jauna Muzika“

                   (repeticija uždara)

19:00                             Baigiamasis koncertas (Šv. Kotrynos bažnyčioje)

 

Renginių vietos            

Kursai: Lietuvos nacionalinio kultūros centro salė (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius)

Baigiamasis koncertas: Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30, Vilnius)

Mokestis

Kursų mokestis (į kainą įeina kvietimas į koncertą 2 asm.)  20 Eur

Lietuvos chorų sąjungos nariams, pateikus pažymėjimą,  15 EUR .

Dieninių skyrių studentams ir moksleiviams, pateikus pažymėjimą, kursai nemokamai (kvietimas į koncertą nesuteikiamas).

Kursų mokestis sumokamas per dalyvių registraciją balandžio 8 d. nuo 11 val. iki 11.50 val. ir balandžio 9 d. nuo 10:30 iki 10:55 Lietuvos nacionalinio kultūros centro salėje. Mokestį galima sumokėti ir banko pavedimu iki 2017 m. balandžio 5 d. į nurodytą sąskaitą:

Mokėjimo paskirtis: Mokestis už XVII choro muzikos interpretavimo kursus/Klausytojo vardas ir pavardė.

Gavėjas: Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna Muzika“

Įmonės kodas 193539929

Adresas Vilniaus g. 39, Lt-0119 Vilnius

Sąsk.Nr. . LT 807044060001231916 , AB SEB bankas , banko kodas 70440

Pageidaujantiems išrašoma sąskaita. 

 

Kursų pabaigoje, pageidaujant, dalyviai gaus Lietuvos nacionalinio kultūros centro išrašytus kursų baigimo/išklausymo pažymėjimus.

Norintiems, bus galimybė įsigyti kursų programos natas.

Galutinės datos

Aktyvieji dalyviai

Paraiškos: iki 2017 m. kovo 15 d.

Aktyviųjų dalyvių paraiškos turi būti atsiųstos el. paštu organizaciniam komitetui (Jaunai muzikai), prie jų turėtų būti pridėtas kūrybinės veiklos aprašymas.

Klausytojai

Paraiškos: iki 2017 m. balandžio 5 d.

 

Apgyvendinimas

Kursų organizatoriai nemokamo apgyvendinimo nesuteikia, tačiau įsipareigoja pasiūlyti priimtinus variantus. Dėl apgyvendinimo kreiptis Gabrielė Tamutytė tel.: 8 659 78182, gabriele.tamutyte@gmail.com

Organizatoriai

Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Kursų direktorė

Salomėja Jonynaitė 8 698 82621

E-paštas:  salomeja@jaunamuzika.lt 

 

Koordinatoriai

Donatas Zakaras tel. 2610996

E-paštas:donatas.zakaras@gmail.com

Gabrielė Tamutytė 8 659 78182

E-paštas:gabriele.tamutyte@gmail.com

Organizacinis komitetas       

Vilniaus g. 39, 01119 Vilnius, Lietuva

Telefaksas. (8 5) 2313029

www.jaunamuzika.lt