Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis

2016 m. spalio 9 d., sekmadienis, 12:00

Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

 

 

XV-asis sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CHORO ,,JAUNA MUZIKA“ KONCERTAS.

Programoje skambės užsienio kopozitorių bei choro vadovo, dirigento ir kompozitoriaus Vaclovo Augustino kūriniai.

Vadovas, dirigentas ir kompozitorius Vaclovas Augustinas