IN MEMORIAM ALEKSANDRAI IR JUOZUI KAZICKAMS

2016 m. rugpjūčio 28 d., sekmadienis, 19:00 Xmėnesio XX d.

Šv. Kazimiero bažnyčia (Didžioji g. 34, Vilnius) 

 

SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS. IN MEMORIAM ALEKSANDRAI IR JUOZUI KAZICKAMS
Ciklo uždarymas

Atlikėjai: VYTAUTAS JUOZAPAITIS (baritonas)
EGLĖ JUOZAPAITIENĖ (sopranas) 
IEVA JUOZAPAITYTĖ (sopranas)
LEOPOLDAS DIGRYS (vargonai)
RENATA MARCINKUTĖ LESIEUR (vargonai)
Vilniaus miesto savivaldybės kamerinis choras JAUNA MUZIKA
Dirigentas VACLOVAS AUGUSTINAS

Dainininkų dinastija, vargonų meistrai bei tituluotas choras - šios jungtinės atlikėjų pajėgos sudrebins Šv. Kazimiero bažnyčią įspūdingu finaliniu akordu. Jis skirtas šviesaus atminimo ilgamečiams „Sakralinių muzikos valandų” mecenatams – Juozui ir Aleksandrai Kazickams. 
Jų puoselėta tradicija išaugo bažnyčios sienas ir tapo ne tik festivalio, bet viso Vilniaus savastimi. Tad šio koncerto leitmotyvu tebūnie Dr. J. Kazicko žodžiai, skirti kiekvienam iš mūsų: „Žmogus vertas ne tiek, kiek jis turi, bet tiek, kiek jis gali duoti.“

Programoje T. Albinoni, J. S. Bach, A. L. Webber, H. Wolf ir kt.

Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas