2.1VaclovasAugustinas_Dirigentas

Vaclovas Augustinas

meno vadovas ir dirigentas

Vaclovas Augustinas (g. 1959) yra itin įvairiapusė asmenybė, sėkmingai besireiškianti pačiose įvairiausiose muzikos terpėse. 1981 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos prof. Hermano Perelšteino choro dirigavimo ir 1992 m. prof. Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę. 1980–1992 m.dirbo „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje, o nuo 1992 m. yra choro „Jauna Muzika“ meno vadovas. V. Augustinas yra Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lietuvos chorų sąjungos ir Amerikos choro dirigentų asociacijos narys.

1993 m. kaip kviestinis dirigentas dalyvavo Švedijos chorvedžių suvažiavime Veksjo mieste. 1996 m. vedė dirigavimo kursus tarptautiniame festivalyje „XVI Jordanas Coralistas Aragonesas“ Ispanijoje. 1998 m. buvo Pasaulio lietuvių dainų šventės vyr. dirigentas. 1999 m. skaitė paskaitas ir vedė seminarus pasauliniame Tarptautinės choro muzikos federacijos simpoziume Roterdame, Olandijoje. 2000 m. dirigavo Šiaurės ir Baltijos šalių chorų asamblėjos jungtiniam chorui. 2002 m. buvo kviestinis Nyderlandų radijo choro dirigentas, 2003 ir 2005 m. rengė programas su Novosibirsko filharmonijos kameriniu choru. 2006–2008 m. Šiaulių kamerinio choro „Polifonija “ dirigentas svečias. 2005–2008 m. tarptautinių chorų konkursų žiuri narys.

Nuo 1995 m. V. Augustinas nuolat glaudžiai bendradarbiauja su žymiausiais Europos choro meno specialistais, tokiais kaip Frieder Bernius, Werner Pfaff, Anders Eby, Simon Halsey, Hermann Max, Rinaldo Alessandrini, Johannes Prinz, Bo Holten, dalyvauja rengiant jų kursus su choru „Jauna muzika“ Vilniuje.

Augustinas taip pat yra populiarus aranžuotojas bei choro muzikos kūrėjas, jo modalias, kontempliatyvias ar ekstatiškas, įvairiuose tarptautiniuose konkursuose premijas pelniusias kompozicijas noriai į savo repertuarą įtraukia įvairūs chorai bei muzikos leidyklos. Jo kompozicijų yra išleidusios „Alliance Music Publication“ ir „Laurendale Associates“ (JAV).

Nuo 1996 m. V. Augustinas dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vilniaus pedagoginiame universitete, kviečiamas skaityti paskaitas Klaipėdos universiteto Menų fakultete, Vilniaus muzikinio švietimo centre. Jis taip pat grojo ir dainavo roko grupėse „Saulės laikrodis“ ir „Antis“, po pastarosios grupės atsikūrimo 2007 m. toliau dalyvauja jos veikloje kaip klavišininkas ir muzikos autorius.

2010 m. V. Augustinas buvo apdovanotas Lietuvos Nacionaline kultūros ir meno premija už chorinio meno galių plėtrą ir sakralinės muzikos šiuolaikiškumą.