DOKUMENTAI

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

 

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

 

Už asmens duomenų apsaugą atsakingas asmuo:
Marija Astromskaitė: el. p. marija.astromskaite@gmail.com 
Tel. Nr.. +370 677 75111