Opera „ACIS IR GALATĖJA“ / Nida 2021 07 09

Opera „ACIS IR GALATĖJA“ / Nida 2021 07 09

2021 m. liepos 9 d., penktadienis, 20 val.
Neringos gimnazijos Sporto salė (G. D. Kuverto g. 12, Nida)
Georg Friedrich Händel
OPERA „ACIS IR GALATĖJA“
Antikinė istorija apie piemens Acio, gražuolės jūrų nimfos Galatėjos ir vienaakio ciklopo Polifemo dramatišką meilės trikampį jau daugiau kaip 300 metų atgimsta įvairiose pasaulio operos teatrų scenose. Ypatinga šios Georgo Friedricho Händelio (1685–1759) operos premjera įvyks 2021 m. liepos 9 d. Neringos gimnazijos Sporto salėje.
Pasaulinio garso menininkai, suburti neringiškės operos solistės Laurynos Bendžiūnaitės ir pastatymo muzikos vadovo, legendinio senosios muzikos atlikėjo, britų klavesinininko ir dirigento Trevoro Pinnocko kviečia pasinerti į barokinės muzikos magiją ir sudalyvauti ypatingame rituale.
Anot T. Pinnocko, G. F. Händelio opera „Acis ir Galatėja“ bus atlikta būtent tokia, kokią ją sukūrė kompozitorius – skambės originali kūrinio orkestruotė. Gros istoriniai pučiamieji, o Klaipėdos kamerinio orkestro stygininkai grieš žemesniame, G. F. Händelio laikmečiui būdingame derinime.
Pastoralinė opera „Acis ir Galatėja“, jaudinanti jos herojų meilės istorija puikiai dera magiškai Kuršių nerijos žemei. Kaip teigia L. Bendžiūnaitė, ji seniai svajojo į savo gimtinę, Neringą pakviesti geriausius pasaulio menininkus, su kuriais jau ilgus metus bendradarbiauja įvairiose pasaulio scenose. „Svajojau, kad jie įkvėpę pušų, jūros ir kopų grožio amžiams įsimylėtų Neringą. Geresnės progos nei „Lietuvos kultūros sostinės“ programa negalėjau sulaukti. Händelio „Acis ir Galatėja“ yra nenugalimos, nesibaigiančios, dainingos meilės istorija. Meilės, kurios mums visiems taip šiandien reikia“.
Muzikos vadovas, dirigentas Trevor Pinnock (Didžioji Britanija)
Pastatymo koncepcijos autorius Frederic Wake Walker (Vokietija / Didžioji Britanija)
Režisierius Peter Cant (Vokietija / Didžioji Britanija)
Galatėja – Lauryna Bendžiūnaitė (sopranas, Vokietija / Lietuva)
Acis – Benjamin Hulett (tenoras, Didžioji Britanija)
Damonas – Anthony Gregory (tenoras, Didžioji Britanija)
Polifemas – Tadas Girininkas (bosas, Lietuva)
Ieva Baublytė (fleita, Lietuva)
Ivan Podyomov (obojus, Nyderlandai / Rusija)
Rodrigo López Paz (obojus, Nyderlandai / Kuba)
Elīna Vidriķe (bosinis klarnetas, Latvija)
Trevor Pinnock (klavesinas, Didžioji Britanija)
Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas Mindaugas Bačkus)
I smuikai: Konrad Levicki, Tomas Cinelis, Jūratė Gaižutytė, Rovena Žiogė
II smuikai: Rimantė Agintaitė, Kristina Kupšienė, Jurgita Bačkuvienė
Violončelės: Mindaugas Bačkus, Karolis Vaičiulis
Kontrabosas Romas Grigaitis
Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas)
Sopranai: Lina Valionienė, Augustė Andrijauskaitė, Justina Leinartaitė, Iveta Mikalajūnaitė
Altai: Justė Andrikonytė, Evita Rudžionytė, Ūla Zemeckytė, Skaistė Garbašauskienė
Tenorai: Justinas Šaltenis, Evaldas Alekna, Deividas Janušas, Romas Makarevičius
Bosai: Dainius Balsys, Tomas Kreimeris, Imantas Šimkus, Linas Zdanys
Organizatorius: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“
Partneriai: Neringos gimnazija, Operomanija, Klaipėdos koncertų salė, LRT, Violončelių muzika, Neringos meno mokykla
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Neringos savivaldybė
Nuoširdžiai dėkojame: Matthew Ferrey, Matthias von der Taan, Magdalena ir Reimer Theodor Jens, Jolandai Imbrasienei, Raimondai ir Uwe Meyer, Jurgai Knyvienei, Arnui Mikalkėnui
Bilietus [20 Eur, 15 Eur] platina Tiketa.
Likus valandai iki pradžios, bilietai parduodami renginio vietoje.
Kviečiame žiūrovus atvykstant į renginį atsinešti miške rastą šaką arba medžio gabalėlį.
* * *
July 9, 2021, Friday, 8:00 pm
Neringa Gymnasium Sports Hall (G. D. Kuverto str. 12, Nida)
Georg Friedrich Händel
OPERA “ACIS AND GALATEA”
An ancient Greek story of dramatic love triangle between a shepherd Acis, a beautiful marine nymph Galatea and a one-eyed cyclop Polyphemus have been performed in world opera houses for more than 300 years. A special premiere of this opera by Georg Friedrich Händel (1685–1759) will take place on 9th July 2021 in the Sports Hall of Neringa Gymnasium.
World-renowned artists brought together by a famous opera soloist who originated from Nida – Lauryna Bendžiūnaitė and a legendary early music performer, British harpsichordist and conductor Trevor Pinnock invites you to immerse yourself in the magic of baroque music and take part in its special ritual.
According to T. Pinnock, G. F. Händel’s opera “Acis and Galatea” will be performed exactly as it was composed by the author – following the original orchestration of the work, using period wind instruments; the string players of Klaipėda Chamber Orchestra will tune down to the pitch of Händel’s time.
The pastoral opera “Acis and Galatea” with its exciting love story, fits perfectly to the magic land of the Curonian Spit. According to L. Bendžiūnaitė, she dreamed of inviting the best artists with whom she has been collaborating on various stages of the world for many years to her hometown Neringa. “I dreamed that they would fall in love with Neringa for ages after discovering the beauty of pines, sea and dunes. I could not get a better opportunity than the Lithuanian Capital of Culture 2021. Händel’s Acis and Galatea is a story of irresistible, endless, and singing love. The love we all need today.”
Music director, Conductor: Trevor Pinnock (Great Britain)
Staging concept by: Frederic Wake Walker (Germany / Great Britain)
Stage director: Peter Cant (Germany / Great Britain)
Galatea – Lauryna Bendžiūnaitė (soprano, Germany / Lithuania)
Acis – Benjamin Hulett (tenor, Great Britain)
Damon – Anthony Gregory (tenor, Great Britain)
Polyphemus – Tadas Girininkas (bass, Lithuania)
Ieva Baublytė (flute, Lithuania)
Ivan Podyomov (oboe, The Netherlands / Russia)
Rodrigo López Paz (oboe, The Netherlands / Cuba)
Elīna Vidriķe (bassoon, Latvia)
Trevor Pinnock (harpsichord, Great Britain)
Klaipėda Chamber Orchestra (Artistic Director Mindaugas Bačkus)
I violins: Konrad Levicki, Tomas Cinelis, Jūratė Gaižutytė, Rovena Žiogė
II Violins: Rimantė Agintaitė, Kristina Kupšienė, Jurgita Bačkuvienė
Cellos: Mindaugas Bačkus, Karolis Vaičiulis
Double Bass: Romas Grigaitis
Vilnius City Municipality Choir “Jauna Muzika” (Artistic Director and Conductor Vaclovas Augustinas)
Sopranos: Lina Valionienė, Augustė Andrijauskaitė, Justina Leinartaitė, Iveta Mikalajūnaitė
Altos: Justė Andrikonytė, Evita Rudžionytė, Ūla Zemeckytė, Skaistė Garbašauskienė
Tenors: Justinas Šaltenis, Evaldas Alekna, Deividas Janušas, Romas Makarevičius
Basses: Dainius Balsys, Tomas Kreimeris, Imantas Šimkus, Linas Zdanys
Organizer: Nida Culture and Tourism Information Center “Agila”
Partners: Neringa Gymnasium, Operomanija, Klaipėda Concert Hall, LRT, Violončelių muzika, Neringa Art School
Sponsors: Lithuanian Council for Culture, Neringa Municipality
Special thanks to: Matthew Ferrey, Matthias von der Taan, Magdalena and Reimer Theodor Jens, Jolanda Imbrasienė, Raimonda ir Uwe Meyer, Jurga Knyvienė, Arnas Mikalkėnas
Tickets [20 Eur, 15 Eur] are distributed by Tiketa.
An hour before the start, tickets are on sale at the venue.
We invite spectators to bring to the event a branch or a piece of wood found in the forest.