Baltic Choral Music

Irašų kompanija: Victor Entertainment Inc., Japonija
Išleista: 2003
Formatas: CD
Trukmė: 57’18

VICS-61109

Baltijos šalių chorinė muzika

Lietuvos chorinės muzikos rinktinė

1.Martynas Mažvydas. Gyvenimą tas turės [2'34]12.Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (aran. V. Augustinas). Bėkit bareliai [4'06]
2. Juozas Naujalis. Vasaros naktys [3'34]13.Antanas Budriūnas. Koks ten lengvas poilsėlis [3'10]
3.Juozas Naujalis. Burtai [1'24]14.Juozas Tallat-Kelpša. Čiūto [2'08]
4.Juozas Naujalis. Oi, žiba žiburėlis [2'32]15.Eduardas Balsys. Oi, teka bėga vakarinė žvaigždė [4'39]
5.Juozas Naujalis. Pavasaris [2'15]16.Jeronimas Kačinskas. Beržas [1'54]
6.Česlovas Sasnauskas. Užmigo žemė [4'06]17.Juozas Gruodis. Žiema [1'24]
7.Česlovas Sasnauskas. Kur bėga Šešupė [3'18]18.Juozas Gruodis. Mergužėle mano miela [1'09]
8.Stasys Šimkus. Oželis [1'38]19.Juozas Gruodis. Audžia, audžia [1'38]
9.Stasys Šimkus. Nakties tylumoje [3'10]20.Juozas GRUODIS - Prie tilto [2'15]
10.Stasys Šimkus. Tu pasakyk man, saulužėle [3'41]21.Juozas Gruodis. Tėve mūsų [2'14]
11.Juozas Gudavičius. Kur giria žaliuoja [4'20]

Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika”, meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas

Jauna muzika. Photo Rytis Šeškaitis