From Braunsberg Organ Tablature

Irašų kompanija: „Semplice”
Išleista: 2011
Formatas: CD
Trukmė: 53’27

SECD021

Iš Braunsbergo vargonų tabulatūros

XVII a. pirmieji dešimtmečiai

1.Giovanni Batista Cocciola. Cantabant Sancti [2’19]13.Anonym. (Fantasia) [1'56]
2. Anonymus. Passemus (Passamezzo) [2'51]14.Giovanni Batista Cocciola. Dilectus meus loquitur [1’58]
3.Horatio Vecchi, Gustavo Gargiulo. Credula plaude turba [2'2115. (Orlando di Lasso). Susanna se (passegiatto) [2'08]
4.Diomedes Cato. Canzona [3'30]16.Anonym. Chorea. [1'17]
5.Petrus de Drusina. Praeambulum (nr. 1) P.D.D. [0'54]17.Anonym. Fortuna [2'50]
6.Giovanni Batista Cocciola. Gloriosus Deus [2’19]18.Giovanni Batista Cocciola. Veni dilecte mi [2’29]
7.Giovanni Batista Cocciola. Omnes sitientes [1’38]19.Petrus de Drusina. Veni Redemptor gentium P.D.D. [2'00]
8.Petrus de Drusina. Resonet in laudibus A.P.D. [2'26]20.Anonym. Lemma [1'21]
9. (Orlando di Lasso). Susanna se [1'40]21.Anonym. Melos [2'53]
10. (Orlando di Lasso). Susanna se (passegiatta, per suonar a 4 in concerto) [2'09]22.Anonym. Praeambulum ex F [0'49]
11.Anonym. Saltus [2'56]23.Anonym. Fuga (in F) [3'50]
12.Giovanni Batista Cocciola. Veni sponsa Christi [2’26]24.Anonym. Passemus (Passamezzo) [1'30]

Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika”, meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas (3, 6, 7, 12, 14, 18)

Giedrė Lukštaitė-Mrázková, klavesinas, vargonai (4, 5, 8, 13, 19-23)

Ansamblis „Suonatori dei granduca” (1, 2, 9-11, 15, 16, 24)

Rūta Vosyliūtė (9), Ieva Baublytė (17)

 

Braunsbergo tabulatūra – reikšmingas, iškilus muzikinės kultūros paminklas – atspindi plačią XVII a. Rytų Prūsijos, Lenkijos ir Lietuvos muzikinės kultūros panoramą bei tarp šių kraštų gyvavusius muzikinius ryšius. XVII a. pradžioje ėmus plėtotis instrumentinės muzikos žanrų įvairovei, vokaliniai bažnytiniai ir pasaulietiniai kūriniai neretai buvo perrašomi į vargoninę faktūrą. Savita, tačiau neilgai gyvavusia naująja vokiškos notacijos sistema užrašytos vargonų tabulatūros pasižymėjo universalumu ir dažnai atlikėjams atstojo partitūras. Braunsbergo vargonų tabulatūra, sudėtingo likimo natų rankraštis pradėtas rašyti XVII a. pradžioje Braunsbergo jėzuitų kolegijoje, kuri priklausė Lietuvos jėzuitų provincijai.