Lietuvių choro muzikos rinktinė

Irašų kompanija: Irašų kompanija: choras „Jauna muzika”
Išleista: 1999
Formatas: CD
Trukmė: 66’04
Kaina: 15 Eur
Galima įsigyti: choro administracijoje, MILC (www.mic.lt), knygynuose „Vaga”

VSCD-049

Lietuvių choro muzikos rinktinė

1.Feliksas Bajoras. Paslaptis. Nesibaigianti auka [4'42]
2. Paslaptis. Dūžtanti banga [7'25]
3.Giedrius Svilainis. O quam tristis [5'46]
4.Algirdas Martinaitis. Sanctus [3'06]
5.Faustas Latėnas. Agnus Dei [9'30]
6.Bronius Kutavičius. Atnešu rūtos šaką [5'02]
7.Vytautas Klova. Rūta žalioji [2'28]
8.Vytautas Miškinis. Oi šąla šąla [8'10]
9.Osvaldas Balakauskas. Jau saulelė vėl... [1'38]
10.Mindaugas Urbaitis. Išvaikščiojau mišką [4'35]
11.Onutė Narbutaitė. Epitafija [3'27]
12.Nomeda Valančiūtė. Lietus [3'14]
13.Vaclovas Augustinas. Treputė martela [4'44]
14.Vytautas Barkauskas. Commedia dell arte [2'17]

Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika”, meno vadova ir dirigentas Vaclovas Augustinas

Dirigentai: Gintautas Venislovas (4, 7 8 14), Žilvinas Vyžintas (12)