Lux caritatis

Irašų kompanija: choras „Jauna muzika”
Išleista: 2010
Formatas: CD
Trukmė: 54’07
Kaina: 15 Eur
Galima įsigyti: choro administracijoje, MILC, knygynuose „Vaga”

JM-CD-001

Lux caritatis

Lietuvių choro muzikos rinktinė

Algirdas Martinaitis. Penkios invokacijos šv. Pranciškui
1.Saluto alla Beata vergine Maria [5'14]
2. Karati simcha Adonai mibor tanhijot [3'50]
3.Ti adoriamo signore Gesu Christo [5'36]
4.Šv. Pranciškaus paukšteliai [2'58]
5.Agnus Dei [4'38]
6.Vaclovas Augustinas. Lux aeterna [9'08]
7.Jurgita Mieželytė. O ignis Spiritus Paracliti [11'00]
Raminta Šerkšnytė. Aurei Regina Caeli
8.De D. Maria Magdalena [5'13]
9.D. Magdalena sub cruce flens [1'31]
10.Ad D. Virginem Matrem [4'54]

Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika”, meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas

Nora Petročenko, mecosopranas (7,10)

Lina Valionienė, sopranas (10)

„Lux caritatis“ – tai antrasis choro leidinys iš serijos „Lietuvių choro muzikos rinktinė“. Ši kompaktinė plokštelė – tai subtilus prisilietimas prie sakralinės šiuolaikinių autorių muzikos. Išvertus iš lotynų kalbos, „lux caritatis“ reikštų meilės šviesą, kurios vienaip ar kitaip pripildyti visi plokštelėje skambantys kūriniai. Keturi autoriai – keturi kūriniai, kuriuose kompozitoriai savitai perskaito šimtmečių nugludintą tekstą. Algirdą Martinaitį ir Jurgitą Mieželytę įkvėpė šventaisiais paskelbtų žmonių gyvenimai, veikla ar jų pačių rašytiniai palikimai, Ramintą Šerkšnytę – XVII a. Vilniaus universiteto profesoriaus Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezija, o V. Augustiną – malda už mirusius ir pomirtinio gyvenimo slėpinys.