Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Irašų kompanija: „Semplice”
Išleista: 2000
Formatas: CD
Trukmė: 54’53

VSSECD006

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Liaudies dainos chorams

1.Oi giria, giria [2'22]14.Vienam kiemely [0'44]
2. Šėriau žirgelį [1'59]15.Oi dariau, dariau lyseles [3'31]
3.Prapuoliau, močiute [1'53]16.Našlaitėlė [2'02]
4.O čia berželis stovėjo [3'19]17.Kai mes augom [2'31]
5.Kelk, dukrele [1'59]18.Bėkit, bareliai [1'34]
6.Našlaitis [2'04]19.Anoj pusėj Nemuno [3'20]
7.Beauštanti aušrelė [3'42]20.Kareivužėlis [3'11]
8.Aš prašiau Dievą [2'34]21.Siuntė mane močiutė [2'11]
9.Ant kalno gluosnys [0'52]22.Taip toli žadėta [1'29]
10.Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai [2'08]23.Du broleliai stovėjo [1'44]
11.Išėjo seselė [2'22]24.Vai, močiute [1'02]
12.Sutems tamsi naktužėlė [2'00]25.Dainų dainelė [1'05]
13.Anksti rytą kėliau [1'22]

Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika”, meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas

Jauna muzika. Photo Rytis Šeškaitis

Visą Čiurlionio chorinę kūrybą galima suskirstyti į tris grupes: originalios kompozicijos religiniais tekstais (1898–1902), harmonizuotos liaudies dainos (1905–09) ir kūriniai Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės žodžiais (1908–09). Kompozitorius giliai jautė ir suprato senųjų dainų prigimtį. jausminį jų santykį su gamta, paprasto žmogaus gyvenimu ir darbu.

 

Ritmo monotonija – tai viena iš svarbiausių ir, drįstu pasakyti, gražiausia mūsų dainų ypatybė. Šita monotonija duoda didelį, prakilnų rimtumą ir klausydamas ilgiau pradedi justi jos gilų mistišką būdą… Daug yra panašių klasiškų veikalų, <…> bet melodijos, kurios užgimė žmogaus sieloje, stipriausiai veikia, turi galybę žavėti, kaip antai mūsų tikros seniausios dainos, – rašė kompozitorius straipsnyje Apie muziką.

 

1995–2000 m. Jono Petronio leidykla išleido visą Čiurlionio chorinę kūrybą. Naujausias leidinys – Liaudies dainos chorams, kuriame pirmą kartą publikuojamos visos šiuo metu žinomos Čiurlionio harmonizuotos dainos. Rinkinys parengtas pagal kompozitoriaus autografus (partitūras ir atskirus balsus), saugomus Nacionaliniame Čiurlionio muziejuje Kaune bei J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno lietuvių muzikologijos archyve Čikagoje. Ši kompaktinė plokštelė įrašyta remiantis naujuoju, papildytu Čiurlionio harmonizuotų liaudies dainų rinkiniu.