Pawel Lukaszewski. Via Crucis

Irašų kompanija: „Pax et Bonum”
Išleista: 2011
Formatas: CD
Trukmė: 53’10

PB 006

Via Crucis

Pawel Lukaszewski

1.I stacija. Jėzus pasmerkiamas mirčiai [3'51]
2. II stacija. Jėzus paima kryžių [2'32]
3.III stacija. Jėzus suklumpa pirmąjį kartą [4'17]
4.IV stacija. Jėzus sutinka savo Motiną [4'17]
5.V stacija. Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių [1'57]
6.VI stacija. Veronika nušluosto Jėzui veidą [2'34]
7.VII stacija. Jėzus suklumpa antrąjį kartą [3'38]
8.VIII stacija. Jeruzalės moterys verkia dėl Jėzaus [4'12]
9.IX stacija. Jėzus suklumpa trečiąjį kartą [3'48]
10.X stacija. Jėzui nuplėšiami drabužiai [2'35]
11.XI stacija. Jėzus prikalamas prie kryžiaus [2'30]
12.XII stacija. Jėzus miršta ant kryžiaus [6'32]
13.XIII stacija. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus [4'50]
14.XIV stacija. Jėzus paguldomas į kapą [3'00]
15.Paskutinioji stacija. Prisikėlimas [3'57]

Edmundas Seilius, tenoras
Nerijus Masevičius, baritonas
Piotr Olech, kontratenoras (Lenkija)
Vladas Bagdonas, pasakotojas
Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“, meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Juozas Domarkas
Robertas Šervenikas, dirigentas

Jauna muzika. Foto Tomas Lukšys (1)

Via Crucis yra ypatingo religinio turinio Romos katalikų epas pasakojantis apie paskutiniąsias Kristaus gyvenimo valandas, ypač detaliai atkuriantis skausmingą Kryžiaus nešimo istoriją. Via Crucis (arba Via Dolorosa) – tai kelias nuo Antonijo forto iki Kalvarijų kalno (kitaip Golgotos), kuriuo ėjo Kristus nešdamas Kryžių į savo nukryžiavimo vietą. Šis Kelias tradiciškai dalinamas į 14 stočių, kurios ir sudaro Kristaus Kančią.

 

Lenkų jaunosios kartos kompozitorius P. Lukaszewskis remdamasis Kryžiaus kelio istorija sukuria savo ypatingą Via Crucis, kurį užbaigia papildoma 15-ąja Prisikėlimo stotimi, kuri simbolizuoja gyvybės pergalę prieš mirtį. Nors šis kūrinys yra įkvėptas religinio siužeto ir parašytas gilaus sakralumo dvasia, kompozitoriaus talento dėka jis įgyja platesnius apibendrinimus ir tampa XXI-jo amžiaus muzikos šedevru.