The fruit of faith / Vilnius 2021 06 14

The fruit of faith / Vilnius 2021 06 14

2021 m. birželio 14 d. 19:00, Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30, Vilnius)

THE FRUIT OF FAITH

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus.
Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai. 2021 m. birželio 14 d. sukanka 80 metų kuomet atmename savo tautos inteligentijos masinio naikinimo pradžią.
Lietuviai, latviai, estai. Katalikai, protestantai, stačiatikiai. Teroras nesirinko nei konfesijos nei tautos, jis vienodai trypė tuos, kurie stojo skersai kelio. Tačiau tikėjimas žmogiškumu, tėvynės ir tikėjimo laisve neleido palaužti žmonių valios. Tikėjimo vaisius yra meilė, tikėjimo vaisius yra dabartis.
ATLIKĖJAI:
Choras Jauna muzika (meno vadovas Vaclovas Augustinas)
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas Modestas Barkauskas)
Diriguoja meno doktorantas Imantas Šimkus
PROGRAMA:
Pēteris Vasks, Da pacem, Domine mišriam chorui ir styginių orkestrui
Arvo Pärt, Prayer mišriam chorui ir styginių orkestrui (Lietuvoje atliekamas pirmą kartą)
Arvo Pärt, Salve Regina mišriam chorui ir styginių orkestrui
Arvo Pärt, Da pacem Domine mišriam chorui ir styginių orkestrui
Pēteris Vasks, The Fruit of Silence mišriam chorui ir styginių orkestrui